thanh-lap-ban-do-bang-drone

Các phương pháp thành lập bản đồ bằng Drone

Tại Việt Nam, công nghệ UAV hiện nay đang được áp dụng rộng rãi hơn, với nhiệm vụ chính là trắc địa, bao gồm khảo sát địa hình và thành lập bản đồ địa chính. Công nghệ này đem lại nhiều lợi ích, giúp cung cấp thông tin về địa hình chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc tính toán và thiết kế một cách dễ dàng hơn.