Bay quét 3D địa hình phục vụ đánh giá hiện trạng, thiết kế dự án

Mô hình 3D địa hình giúp ghi lại rõ nhất toàn bộ mọi góc cạnh và đặc điểm của địa hình khu vực nghiên cứu, giúp thể hiện chi tiết địa hình cũng như những đối tượng nằm trên địa hình, phục vụ hiệu quả việc lên ý tưởng và đánh giá tính hợp lý, khả thi của ý tưởng. Cùng I & I tìm hiểu thêm về giải pháp trên trong bài viết dưới đây nhé.