scan-3d-hien-trang

Khảo sát địa hình – Scan 3D hiện trạng bằng Flycam

Công nghệ Flycam đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bản đồ, địa chính, quản lý tài nguyên, công nghiệp và xây dựng. Cung cấp thông tin chính xác và toàn diện về địa hình, giúp các nhà quản lý địa chính đưa ra quyết định chính xác.

Bay quét 3D địa hình phục vụ đánh giá hiện trạng, thiết kế dự án

Mô hình 3D địa hình giúp ghi lại rõ nhất toàn bộ mọi góc cạnh và đặc điểm của địa hình khu vực nghiên cứu, giúp thể hiện chi tiết địa hình cũng như những đối tượng nằm trên địa hình, phục vụ hiệu quả việc lên ý tưởng và đánh giá tính hợp lý, khả thi của ý tưởng. Cùng I & I tìm hiểu thêm về giải pháp trên trong bài viết dưới đây nhé.

  • 1
  • 2